Vilkår: brugerbetingelser & privatlivspolitik

 

Indledning

Ved at tilgå, benytte eller på anden vis anvende ses.dk (herefter betegnet ”Det Digitale Forløb”) accepterer du at være bundet af disse brugerbetingelser.

Det digitale forløb tilbydes af Samarbejde efter Skilsmisse ApS, CVR-nummer 38726374, Ordrup Station 1, 2920 Charlottenlund (herefter betegnet "Samarbejde efter Skilsmisse), som bl.a. har givet Familieretshuset, danske kommuner og andre aktører på skilsmisseområdet ret til at gøre Det Digitale Forløb tilgængeligt for borgere i Danmark.

Indholdet på ses.dk er udelukkende til informationsbrug.

Oplysningerne på Det Digitale Forløb må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og autoriseret psykolog.

Samarbejde efter Skilsmisse kan ikke kraftigt nok opfordre alle brugere med relevante problemer om altid at søge psykologhjælp. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit mentale helbred, bør du altid konsultere en psykolog. Du bør kun anse Det Digitale Forløb som et supplement til kompetent professionel rådgivning.

Indholdet på ses.dk må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser.

Brug af Det Digitale Forløb sker på eget ansvar og Samarbejde efter Skilsmisse, Familieretshuset, danske kommuner og andre aktører kan på ingen måde drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brug eller misbrug af informationer indeholdt i Det Digitale Forløb eller forudsat i kurserne eller øvrige funktioner.

Alt materiale, herunder alle immaterielle rettigheder, på Det Digitale Forløb tilhører eksklusivt Samarbejde efter Skilsmisse, - også indlæg der er sendt til et debat-forum eller Spørg eksperten. Materialerne må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Samarbejde efter Skilsmisse.

Brugere kan dog frit printe materialet til eget privat ikke-kommercielt brug på disse betingelser: 

 • At dokumenterne forbliver hele, uredigerede og uden ændringer.
 • At intet gebyr må tages for privat udlån af materialet.
 • At ophavsrettigheder og Samarbejde efter Skilsmisse’s navn udtrykkeligt angives som kilde og at disse brugerbetingelser vedhæftes. 

Samarbejde efter Skilsmisse tager ikke ansvaret for indholdet af indlæg i Det Digitale Forløbs åbne og interaktive debat-sektion. Debat-sektionens åbne karakter umuliggør, at Samarbejde efter Skilsmisse kan føre kontrol med og fjerne ulovligt, stødeligt eller på anden vis upassende indhold, og Samarbejde efter Skilsmisse kan ikke holdes ansvarlig for sådant indhold.

Samarbejde efter Skilsmisse opfordrer brugere der finder upassende indhold på Det Digitale Forløb til øjeblikkelig at kontakte Samarbejde efter Skilsmisse, så indholdet kan blive fjernet. Samarbejde efter Skilsmisse forbeholder sig retten til at fjerne alt materiale, der anses for at være upassende: Pornografisk, stødende, fornærmende, injurierende, kvaksalverisk, udokumenteret, ulovligt eller på anden måde i strid med god moral og etik.

Debatter

Indlæg i debatter på Det Digitale Forløb og brugerprofiler er som udgangspunkt anonymt overfor øvrige brugere, men du har som bruger mulighed for at vælge at gøre dit brugernavn synligt.

Debatindlæg og brugerprofil kan slettes ved henvendelse til Samarbejde efter Skilsmisse, som kan kontaktes gennem Kontaktfunktionen på Det Digitale Forløb, som findes i bunden af websitets hovedsider.

Ingen reklamer tilladt

Du og øvrige brugere må ikke med salg for øje promovere eller linke til produkter og/eller kommercielle sider. Indlæg der promoverer produkter og/eller indeholder links til kommercielle sider vil blive slettet uden varsel.

Hvis du ikke kan anerkende ovenstående betingelser for at anvende Det Digitale Forløb, bedes du undlade at bruge eller forlade Det Digital Forløb.

Henvendelser til support

Samarbejde efter Skilsmisse’s support sidder klar til at hjælpe med eventuelle spørgsmål, forslag eller problemer vedrørende Det Digitale Forløb.

Henvendelse til Samarbejde efter Skilsmisse sker via følgende e-mail: support@ses.dk. Hvis du henvender dig til Samarbejde efter Skilsmisse’s support, vil der blive oprettet en sag i vores sagsbehandlingssystem.

Du gøres herudover opmærksom på, at fremsendelse af almindelige e-mails ikke sker krypteret. Samarbejde efter Skilsmisse fraråder derfor, at der fremsendes fortrolige og/eller følsomme personoplysninger til os via e-mail, som for eksempel CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme oplysninger.

Samarbejde efter Skilsmisse kan som udgangspunkt heller ikke lovligt behandle følsomme og fortrolige personoplysninger uden et samtykke. Dette gælder både personoplysninger om dig og om andre. Af den grund sletter Samarbejde efter Skilsmisse alle følsomme og fortrolige personoplysninger, som du alligevel måtte sende til os, som vi vurderer, at vi ikke lovligt kan behandle.

Privatlivspolitik og Cookies

Samarbejde efter Skilsmisse behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med virksomhedens privatlivspolitik.

Betingelser ved aftale indgået med Samarbejde efter Skilsmisse ApS om direkte adgang

 1. Generelt

Hvis du ikke har adgang til Det Digitale Forløb gennem Familieretshuset, en dansk kommune eller fra anden aktør på skilsmisseområdet, kan du indgå aftale med Samarbejde Efter Skilsmisse om køb af en direkte adgang til Det Digitale Forløb  på Samarbejde Efter Skilsmisses hjemmeside www.ses.dk.

Betingelserne i dette afsnit gælder udelukkende for kunder, der har indgået en aftale om køb af Det Digitale Forløb direkte med Samarbejde Efter Skilsmisse. Ved afgivelse af din ordre accepterer du de til enhver tid gældende brugerbetingelser. Samarbejde Efter Skilsmisse anbefaler derfor, at du læser brugerbetingelserne grundigt igennem.

 1. Om Det Digitale Forløb

Det Digitale Forløb består af viden og værktøjer, som kan hjælpe personer, som gennemgår en skilsmisse eller et samlivsbrud. Løsningen omfatter bl.a. 18 digitale moduler, mere end 140 praktiske øvelser og videofortællinger. Som betalende kunde får du et månedsabonnement, som giver adgang til alle dele af løsningen, som findes på www.ses.dk.
 

 1. Pligt til opdatering af dine oplysninger

Ved indgåelse af en løbende aftale mellem dig og Samarbejde efter Skilsmisse er det vigtigt, at Samarbejde efter Skilsmisse kan komme i kontakt med dig. Derfor skal du oplyse dit navn, telefonnummer, og email.

Ved ændring af nogle af disse kontaktoplysninger er du forpligtet til straks at opdatere oplysningerne ved at opdatere oplysningerne på din brugerprofil.

 

 1. Priser og betaling

Alle priser på hjemmesiden opgives i DKK inklusiv moms. Inden du godkender din ordre, fremgår den endelige pris for ordren.

Du betaler månedligt forud for din adgang til Det Digitale Forløb. Samarbejde efter Skilsmissemodtager tilbyder betaling med forskellige typer af betalingskort.

Din betaling behandles på betryggende vis, og Samarbejde efter Skilsmisse krypterer dine kortoplysninger med SSL protokol (Secure Socket Layer) for at sikre mod misbrug.

 1. Ændring af aftalen

Samarbejde efter Skilsmisse kan ændre betingelserne uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne ikke er til ugunst for dig. Sådanne ændringer vil fremgå af vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en email herom. Du har altid mulighed for at opsige din løbende aftale grundet evt. ændringer.

Betingelserne, priser, gebyrer og andre vilkår kan ændres af Samarbejde efter Skilsmisse i følgende tilfælde:

 • Ændring i omkostningerne forbundet med Samarbejde efter Skilsmisses levering af sine ydelser
 • Inflation regnet fra 1. januar 2021 (indeks 100)
 • Ændret lovgivning, regulering eller praksis
 • Produktændringer i Det Digitale Forløb
 1. Opsigelse og varsling

Du har adgang til Det Digitale Forløb, indtil aftalen opsiges af enten dig eller Samarbejde efter Skilsmisse.

Du kan til enhver tid opsige din adgang til Det Digital Forløb til udgangen af en kalendermåned ved skriftlig henvendelse til support@ses.dk. Din adgang til Det Digitale Forløb vil herefter ophøre med virkning fra den næst kommende kalendermåned, og Samarbejde efter Skilsmisse vil ikke længere fakturere dig for adgang til Det Digital Forløb.

Du opsiger aftalen ved at sende en email til Samarbejde efter Skilsmisse, hvor du bedes angive, at du ønsker at opsige din aftale. Skriv venligst dit fulde navn, din email og dit telefonnummer. Du må også gerne skrive, hvorfor du ønsker at opsige aftalen. Samarbejde efter Skilsmisse sender dig en bekræftelse på din opsigelse over email.

Hvis du har betalt for en periode, der ligger efter det tidspunkt, hvor din opsigelse træder i kraft, vil din betaling for denne periode blive refunderet. Beløbet tilbagebetales via samme betalingsmiddel, som du anvendte til købet.

Samarbejde efter Skilsmisse har ret til at opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ved opsigelse fra Samarbejde efter Skilsmisse vil du modtage en bekræftelse og begrundelse på opsigelsen. 

7.     Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Din fortrydelsesret gælder indtil det tidspunkt, hvor du tilgår Det Digitale Forløb. Du anses for at have tilgået Det Digitale Forløb, når du har fået adgang til Det Digitale Forløb og er logget ind på din profil. Du giver, første gang du logger ind på din profil, dit samtykke til, at din fortrydelsesret bortfalder.

Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved modtagelsen af ordrebekræftelsen på din bestilling, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fristen er udløbet. Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag anses fortrydelsesfristen for udløbet den følgende hverdag.

8.    Udøvelse af din fortrydelsesret samt refundering

Ønsker du at udøve din fortrydelsesret, skal du via email til support@ses.dk give os en utvetydig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb: Skriv for eksempel ”Jeg ønsker at benytte min fortrydelsesret” i emnefeltet. Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen nederst i disse betingelser, men det er ikke obligatorisk.

Ved udøvelse af din fortrydelsesret refunderer Samarbejde efter Skilsmisse din betaling uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor meddelelse om udøvelse af din fortrydelsesret er modtaget hos os.

Tilbagebetaling sker til samme betalingsmiddel, som du anvendte til løbet, medmindre andet er aftalt. Du pålægges ikke noget gebyr som følge af tilbagebetalingen.

8. Samarbejde efter Skilsmisses forpligtelser og rettigheder

Samarbejde efter Skilsmisse kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af manglende opfyldelse af aftalen på grund af en uforudselig begivenhed, som Samarbejde efter Skilsmisse  ikke har kontrol over f.eks. uroligheder, hel eller delvis strejke, brand, oversvømmelser eller lignende tilfælde.

Samarbejde efter Skilsmisseforbeholder sig ret til at overdrage samtlige rettigheder og pligter til opfyldelse af ordren mellem dig og Samarbejde efter Skilsmisse til tredjemand uden din accept.

9.    Klageadgang og lovvalg

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Samarbejde efter Skilsmisse, hvis du vil klage over et køb. Hvis vi ikke kan opnå enighed, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne for at klage er opfyldt. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk.

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive Samarbejde efter Skilsmisses  e-mailadresse, support@ses.dk.

Aftalen mellem dig og Samarbejde efter Skilsmisse, herunder disse brugerbetingelser, er underlagt dansk ret, medmindre andet følger af ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor du har bopæl.

10. Kontakt og kundeservice

Virksomhedens navn:        Samarbejde efter Skilsmisse ApS

Adresse:                    Ordrup Station 1, 2920 Charlottenlund

CVR-nummer:        38 72 63 74

Email:                        support@ses.dk
 

11.  Standardfortrydelsesformular 

Venligst udfyld og send nedenstående standardfortrydelsesformular til support@ses.dk, hvis du ønsker at fortryde aftalen:

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til Samarbejde efter Skilsmisse ApS, Ordrup Station 1, 2920 Charlottenlund, support@samarbejdeefteskilsmisse.dk:

- Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores  aftale om køb af Det Digitale Forløb

- Bestilt den ________________________________________

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)_________________________________

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)_____________________________

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)______________________________________________________________

- Dato_____________________________

 

Privatlivspolitik

Samarbejde efter Skilsmisse har udarbejdet denne privatlivspolitik, som oplyser dig om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med varetagelsen af vores opgaver, herunder på hvilket grundlag behandlingen sker. Her oplyser vi også om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Overordnet gælder det, at Samarbejde efter Skilsmisse behandler de oplysninger, vi modtager i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder databeskyttelsesforordningen ("GDPR") og databeskyttelsesloven ("DBL"). Vi er i den forbindelse bevidste om, at de forskellige oplysninger skal behandles med respekt for dit privatliv samt oplysningernes fortrolighed.

Samarbejde efter Skilsmisse er ikke en myndighed og vi træffer derfor ikke afgørelser. Vi er heller ikke underlagt forvaltningsloven eller offentlighedsloven.

 

Beskyttelse af dit privatliv og opbevaring og brug af personoplysninger.

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

Samarbejde Efter Skilsmisse ApS

Ordrup Station 1

2920 Charlottenlund

Cvr-nummer 38 72 63 74

Email: support@ses.dk

 

Formål:

Vores formål med behandling af dine personoplysninger er:

 • Oprettelse og rådgivning af brugere, herunder håndtering af henvendelser og kommunikation med brugere af vores produkter.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig.

 • Almindelige personoplysninger:

Navn, email, telefonnummer, joboplysninger, antal børn og bopælskommune

 • Følsomme personoplysninger:

Ingen

 • Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
  Ingen

Kilder:

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:
Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

GDPR artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)

Modtagere:

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende: IT-leverandører, support, samarbejdspartnere og offentlige myndigheder.

Opbevaring:

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Generelt vil oplysninger vedrørende generelle henvendelser samt anden kommunikation i øvrigt blive slettet efter 1 år, medmindre der er specielle grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode i konkrete tilfælde.

Brugerprofiler og hertil knyttede personoplysninger slettes, når brugeren ikke har været logget ind på Det Digital Forløb i mere end et år.

Ifølge databeskyttelsesreglerne skal personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Vi benytter os af en international anerkendt standard for informationssikkerhed, ISO 27000 til at sikre en helhedsorienteret tilgang til databeskyttelsen. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Tredjelandsoverførsler:

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: USA.

Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag: Når Microsoft eller SalesForce opdaterer deres software.

Dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne

 • Du har ret til at bede om indsigt i dine personoplysninger (GDPR artikel 15 om indsigtsret)
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger (GDPR artikel 16 om ret til berigtigelse)
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger i visse tilfælde (GDPR artikel 17 om ret til sletning)
 • Du har ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger (GDPR artikel 18 om ret til begrænsning af behandling)
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring (GDPR artikel 21, stk. 2)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation, hvis vores behandling af dine personoplysninger baseres på GDPR art. 6, stk. 1, litra f om interesseafvejning (GDPR artikel 21, stk. 1 om ret til indsigelse)
 • Hvis behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der blev foretaget, før du trak dit samtykke tilbage – du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte support@ses.dk.
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i en struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (GDPR artikel 20 om dataportabilitet).

 

Der kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger i forhold til ovennævnte rettigheder, og det afhænger af de specifikke omstændigheder, der gør sig gældende i forbindelse med databehandlingen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte support@ses.dk.

Du kan også altid klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.