Vilkår ved aftale indgået med Samarbejde efter Skilsmisse ApS om direkte adgang

 1. Generelt

Hvis du ikke har adgang til Det Digitale Forløb gennem Familieretshuset, en dansk kommune eller fra anden aktør på skilsmisseområdet, kan du indgå aftale med Samarbejde Efter Skilsmisse om køb af en direkte adgang til Det Digitale Forløb  på Samarbejde Efter Skilsmisses hjemmeside www.ses.dk.

Betingelserne i dette afsnit gælder udelukkende for kunder, der har indgået en aftale om køb af Det Digitale Forløb direkte med Samarbejde Efter Skilsmisse. Ved afgivelse af din ordre accepterer du de til enhver tid gældende brugerbetingelser. Samarbejde Efter Skilsmisse anbefaler derfor, at du læser brugerbetingelserne grundigt igennem.

 1. Om Det Digitale Forløb

Det Digitale Forløb består af viden og værktøjer, som kan hjælpe personer, som gennemgår en skilsmisse eller et samlivsbrud. Løsningen omfatter bl.a. 18 digitale moduler, mere end 140 praktiske øvelser og videofortællinger. Som betalende kunde får du et månedsabonnement, som giver adgang til alle dele af løsningen, som findes på www.ses.dk.
 

 1. Pligt til opdatering af dine oplysninger

Ved indgåelse af en løbende aftale mellem dig og Samarbejde efter Skilsmisse er det vigtigt, at Samarbejde efter Skilsmisse kan komme i kontakt med dig. Derfor skal du oplyse dit navn, telefonnummer, og email.

Ved ændring af nogle af disse kontaktoplysninger er du forpligtet til straks at opdatere oplysningerne ved at opdatere oplysningerne på din brugerprofil.

 

 1. Priser og betaling

Alle priser på hjemmesiden opgives i DKK inklusiv moms. Inden du godkender din ordre, fremgår den endelige pris for ordren.

Du betaler månedligt forud for din adgang til Det Digitale Forløb. Samarbejde efter Skilsmissemodtager tilbyder betaling med forskellige typer af betalingskort.

Din betaling behandles på betryggende vis, og Samarbejde efter Skilsmisse krypterer dine kortoplysninger med SSL protokol (Secure Socket Layer) for at sikre mod misbrug.

 1. Ændring af aftalen

Samarbejde efter Skilsmisse kan ændre betingelserne uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne ikke er til ugunst for dig. Sådanne ændringer vil fremgå af vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en email herom. Du har altid mulighed for at opsige din løbende aftale grundet evt. ændringer.

Betingelserne, priser, gebyrer og andre vilkår kan ændres af Samarbejde efter Skilsmisse i følgende tilfælde:

 • Ændring i omkostningerne forbundet med Samarbejde efter Skilsmisses levering af sine ydelser
 • Inflation regnet fra 1. januar 2021 (indeks 100)
 • Ændret lovgivning, regulering eller praksis
 • Produktændringer i Det Digitale Forløb
 1. Opsigelse og varsling

Du har adgang til Det Digitale Forløb, indtil aftalen opsiges af enten dig eller Samarbejde efter Skilsmisse.

Du kan til enhver tid opsige din adgang til Det Digital Forløb til udgangen af en kalendermåned ved skriftlig henvendelse til support@ses.dk. Din adgang til Det Digitale Forløb vil herefter ophøre med virkning fra den næst kommende kalendermåned, og Samarbejde efter Skilsmisse vil ikke længere fakturere dig for adgang til Det Digital Forløb.

Du opsiger aftalen ved at sende en email til Samarbejde efter Skilsmisse, hvor du bedes angive, at du ønsker at opsige din aftale. Skriv venligst dit fulde navn, din email og dit telefonnummer. Du må også gerne skrive, hvorfor du ønsker at opsige aftalen. Samarbejde efter Skilsmisse sender dig en bekræftelse på din opsigelse over email.

Hvis du har betalt for en periode, der ligger efter det tidspunkt, hvor din opsigelse træder i kraft, vil din betaling for denne periode blive refunderet. Beløbet tilbagebetales via samme betalingsmiddel, som du anvendte til købet.

Samarbejde efter Skilsmisse har ret til at opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ved opsigelse fra Samarbejde efter Skilsmisse vil du modtage en bekræftelse og begrundelse på opsigelsen. 

 1. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Din fortrydelsesret gælder indtil det tidspunkt, hvor du tilgår Det Digitale Forløb. Du anses for at have tilgået Det Digitale Forløb, når du har fået adgang til Det Digitale Forløb og er logget ind på din profil. Du giver, første gang du logger ind på din profil, dit samtykke til, at din fortrydelsesret bortfalder.

Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved modtagelsen af ordrebekræftelsen på din bestilling, og udløber 14 dage herefter. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fristen er udløbet. Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag anses fortrydelsesfristen for udløbet den følgende hverdag.

 1. Udøvelse af din fortrydelsesret samt refundering

Ønsker du at udøve din fortrydelsesret, skal du via email til support@ses.dk give os en utvetydig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb: Skriv for eksempel ”Jeg ønsker at benytte min fortrydelsesret” i emnefeltet. Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen nederst i disse betingelser, men det er ikke obligatorisk.

Ved udøvelse af din fortrydelsesret refunderer Samarbejde efter Skilsmisse din betaling uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor meddelelse om udøvelse af din fortrydelsesret er modtaget hos os.

Tilbagebetaling sker til samme betalingsmiddel, som du anvendte til løbet, medmindre andet er aftalt. Du pålægges ikke noget gebyr som følge af tilbagebetalingen.

 1. Samarbejde efter Skilsmisses forpligtelser og rettigheder

Samarbejde efter Skilsmisse kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af manglende opfyldelse af aftalen på grund af en uforudselig begivenhed, som Samarbejde efter Skilsmisse  ikke har kontrol over f.eks. uroligheder, hel eller delvis strejke, brand, oversvømmelser eller lignende tilfælde.

Samarbejde efter Skilsmisseforbeholder sig ret til at overdrage samtlige rettigheder og pligter til opfyldelse af ordren mellem dig og Samarbejde efter Skilsmisse til tredjemand uden din accept.

 1. Klageadgang og lovvalg

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Samarbejde efter Skilsmisse, hvis du vil klage over et køb. Hvis vi ikke kan opnå enighed, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne for at klage er opfyldt. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk.

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive Samarbejde efter Skilsmisses  e-mailadresse, support@ses.dk.

Aftalen mellem dig og Samarbejde efter Skilsmisse, herunder disse brugerbetingelser, er underlagt dansk ret, medmindre andet følger af ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor du har bopæl.

 1. Kontakt og kundeservice

Virksomhedens navn:        Samarbejde efter Skilsmisse ApS

Adresse:                    Ordrup Station 1, 2920 Charlottenlund

CVR-nummer:        38 72 63 74

Email:                        support@ses.dk
 

 1. Standardfortrydelsesformular 

Venligst udfyld og send nedenstående standardfortrydelsesformular til support@ses.dk, hvis du ønsker at fortryde aftalen:

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til Samarbejde efter Skilsmisse ApS, Ordrup Station 1, 2920 Charlottenlund, support@samarbejdeefteskilsmisse.dk:

- Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores  aftale om køb af Det Digitale Forløb

- Bestilt den ________________________________________

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)_________________________________

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)_____________________________

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)______________________________________________________________

- Dato_____________________________

Ved at tilgå, benytte eller på anden vis anvende ses.dk (herefter betegnet ”Det Digitale Forløb”) accepterer du at være bundet af disse brugerbetingelser.

Det digitale forløb tilbydes af Samarbejde efter Skilsmisse ApS, CVR-nummer 38726374, Ordrup Station 1, 2920 Charlottenlund (herefter betegnet "Samarbejde efter Skilsmisse), som bl.a. har givet Familieretshuset, danske kommuner og andre aktører på skilsmisseområdet ret til at gøre Det Digitale Forløb tilgængeligt for borgere i Danmark.

Indholdet på ses.dk er udelukkende til informationsbrug.

Oplysningerne på Det Digitale Forløb må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og autoriseret psykolog.

Samarbejde efter Skilsmisse kan ikke kraftigt nok opfordre alle brugere med relevante problemer om altid at søge psykologhjælp. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit mentale helbred, bør du altid konsultere en psykolog. Du bør kun anse Det Digitale Forløb som et supplement til kompetent professionel rådgivning.

Indholdet på ses.dk må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser.

Brug af Det Digitale Forløb sker på eget ansvar og Samarbejde efter Skilsmisse, Familieretshuset, danske kommuner og andre aktører kan på ingen måde drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brug eller misbrug af informationer indeholdt i Det Digitale Forløb eller forudsat i kurserne eller øvrige funktioner.

Alt materiale, herunder alle immaterielle rettigheder, på Det Digitale Forløb tilhører eksklusivt Samarbejde efter Skilsmisse. Materialerne må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Samarbejde efter Skilsmisse.

Brugere kan dog frit printe materialet til eget privat ikke-kommercielt brug på disse betingelser: 

 • At dokumenterne forbliver hele, uredigerede og uden ændringer.
 • At intet gebyr må tages for privat udlån af materialet.
 • At ophavsrettigheder og Samarbejde efter Skilsmisse’s navn udtrykkeligt angives som kilde og at disse brugerbetingelser vedhæftes. 

Hvis du ikke kan anerkende ovenstående betingelser for at anvende Det Digitale Forløb, bedes du undlade at bruge eller forlade Det Digital Forløb.

Henvendelser til support

Samarbejde efter Skilsmisse’s support sidder klar til at hjælpe med eventuelle spørgsmål, forslag eller problemer vedrørende Det Digitale Forløb.

Henvendelse til Samarbejde efter Skilsmisse sker via følgende e-mail: support@ses.dk. Hvis du henvender dig til Samarbejde efter Skilsmisse’s support, vil der blive oprettet en sag i vores sagsbehandlingssystem.

Du gøres herudover opmærksom på, at fremsendelse af almindelige e-mails ikke sker krypteret frem til 1. maj 2023. Samarbejde efter Skilsmisse fraråder derfor, at der fremsendes fortrolige og/eller følsomme personoplysninger til os via e-mail, som for eksempel CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme oplysninger. Fra 1. maj 2023 vil support@ses.dk være krypteret, men vi opfordrer stadig til, at man undlader oplysninger, som CPR-nummer, helbredsoplysninger, detaljerede oplysninger om familieforhold, da disse oplysninger ikke er nødvendige for, at vi kan hjælpe i supporten.

Samarbejde efter Skilsmisse kan som udgangspunkt heller ikke lovligt behandle følsomme og fortrolige personoplysninger uden et samtykke. Dette gælder både personoplysninger om dig og om andre. Af den grund sletter Samarbejde efter Skilsmisse alle følsomme og fortrolige personoplysninger, som du alligevel måtte sende til os, som vi vurderer, at vi ikke lovligt kan behandle.

Samarbejde efter Skilsmisse behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med virksomhedens privatlivspolitik.

Privatlivspolitik

Samarbejde efter Skilsmisse har udarbejdet denne privatlivspolitik, som oplyser dig om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med varetagelsen af vores opgaver, herunder på hvilket grundlag behandlingen sker. Her oplyser vi også om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Overordnet gælder det, at Samarbejde efter Skilsmisse behandler de oplysninger, vi modtager i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder databeskyttelsesforordningen ("GDPR") og databeskyttelsesloven ("DBL"). Vi er i den forbindelse bevidste om, at de forskellige oplysninger skal behandles med respekt for dit privatliv samt oplysningernes fortrolighed.

Samarbejde efter Skilsmisse er ikke en myndighed og vi træffer derfor ikke afgørelser. Vi er heller ikke underlagt forvaltningsloven eller offentlighedsloven.

Persondatapolitik

Beskyttelse af dit privatliv og opbevaring og brug af personoplysninger.

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

Samarbejde Efter Skilsmisse ApS

Ordrup Station 1

2920 Charlottenlund

Cvr-nummer 38 72 63 74

Email: support@ses.dk

1. Indledning

1.1 Denne persondatapolitik (”Politikken”) beskriver, hvordan Samarbejde Efter Skilsmisse ApS (”os”, ”vi” eller ”vores”) behandler personoplysninger i forbindelse med brugen af SES-platformen.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Typer af personoplysninger som behandles

2.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: a) navn b) e-mail c) telefonnummer d) IP-adresse. Vi behandler derudover følgende personoplysninger: oplysning om bopælskommune, jobtitel, antal børn samt data vedrørende oprettelse og aktivering af en brugerprofil.

2.2 Vi indsamler dine personoplysninger fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne kilder. I de tilfælde hvor en eller flere brugere benytter SES-platformen i forbindelse med sit arbejde, kan personoplysninger modtages fra brugerens arbejdsgiver, som vil være kunde i forhold til Samarbejde Efter Skilsmisse. Personoplysninger kan blive indsamlet fra kunden/arbejdsgiveren med henblik på at oprette kundens ansatte som brugere i SES-platformen eller i forhold til faglig formidling.

2.3 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

3.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål: a) For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder. b) At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer. c) At levere servicemeddelelser og information til brugere, kunder eller medlemmer. d) For at kunne give support og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål eller klager og sende opdateringer om vores produkter og services. e) For at forbedre vores produkter, services eller hjemmeside.

4. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel: a) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f. b) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.

5. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

5.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og eller dataansvarliges eventuelle konkrete anmodning herom.

5.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS: a) Databehandlere

SES databehandlere der har adgang til brugerdata fra SES-platformen har alle indgået en databehandleraftale med SES. Se listen nedenfor hvor der er links til de databehandleraftaler indgået mellem SES og databehandler:

Apply Agency ApS: https://apply.agency/ Webbureau som vedligeholder og udvikler SES-platformen: https://gdpr.complycloud.com/externaldocument?id=7742b68e50e4ee2a42d797e002d5f0e647066380368170133000832661

Codeoptimus ApS: https://www.codeoptimus.dk/ Webbureau som hjælper med integrationsopgaver mellem vores forskellige systemer. Codeoptimus har adgang til brugerdata i begrænsede perioder hvor udviklingsopgaver pågår: https://gdpr.complycloud.com/externaldocument?id=594132ef011f92434b1eb627ab2d43d0225b6381206707058472292448

Umbraco A/S: https://umbraco.com /CMS-system der leverer en Cloud-baseret løsning, hvorpå vores platform er udviklet, og samtidig hoster vores data. Derudover leverer Umbraco sikkerhedscertifikater og kryptering af data: https://gdpr.complycloud.com/externaldocument?id=8649c10aab1c0ddd4a00be9bb13c5c52efa16381146454899352766512

Microsoft Ireland Operations, Ltd: https://www.microsoft.com/en-ie/aboutireland / Vi benytter programmet Azure til at processere og opbevare data. Derudover benytter vi Outlook til at håndtere e-mails, hvor der ved enkelte lejligheder udveksles data (ej følsomt persondata, men oftest data som brugernavn på platformen) via vores kundesupport, og dagligt med vores kunder (Data som: e-mails, navne, arbejdstitel, tilmeldinger til webinarer, brugernavne på platform. Derudover udleverer vi generel, men ikke-personhenførbare data som antal brugere på SES_platformen): https://gdpr.complycloud.com/externaldocument?id=5038dc5a400acc0c4660b34a86e72f8472886380427893113553155628

SFDC IRELAND LIMITED: https://www.salesforce.com/eu/ CRM-system til at håndtere kundesupport, kundehenvendelser, tilmeldinger til webinarer, udsendelse af nyhedsbreve samt til automatisering af meddelelser til vores brugere af SES-platformen: https://gdpr.complycloud.com/externaldocument?id=122847ddb882ca1d4739b46732aa878666c36380427857628783907209

5.3 I tilfælde af at Samarbejde Efter Skilsmisse er databehandler for en eller flere kunder, vil det indebære, at vi behandler personoplysninger på vegne af kunden, og personoplysninger som vi behandler på vegne af den pågældende kunden, vil blive videregivet til kunden, som vil være den dataansvarlige. Vi udleverer ikke persondata om borgere, der har oprettet sig direkte på hjemmesiden, da SES er dataansvarlige herfor og ikke kunden.

5.4 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelseseller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

5.5 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

6. Sletning og opbevaring af personoplysninger

6.1 Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Generelt vil oplysninger vedrørende generelle henvendelser samt anden kommunikation i øvrigt blive slettet efter 1 år, medmindre der er specielle grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode i konkrete tilfælde. Brugerprofiler og hertil knyttede personoplysninger slettes, når brugeren ikke har været logget ind på Det Digital Forløb i mere end et år.

7. Dine rettigheder

7.1 Som registreret person har du en række rettigheder: 

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.
 • Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.
 • Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.
 • Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.

7.3 Du kan altid klage til Datatilsynet.

7.4 Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

8. Ændringer til denne politik

8.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, email eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

9. Kontaktinformation

9.1 Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:

 • er uenig i vores behandling
 • du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder lovgivningen
 • har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik
 • ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på support@ses.dk.

https://gdpr.complycloud.com/externaldocument?id=3084d2783ce79cb54217a678e50818f8020a6379866341104217527801